Hållbarhets­rapport 2022

Futurum Fastigheter sammanfattar året 2022

Hållbarhetsrapport 2022

- Futurum Fastigheter sammanfattar året 2022

EN HÖJDPUNKT FRÅN 2022

5årig kille som gör tumme upp till texten: Vi har gjort vår första klimatberäkning. Nu vet vi att våra träförskolor ger ett lågt klimatavtryck. 

UTVALT FRÅN RAPPORTEN

  1. Barnen är vår framtid. Därför har vi alltid framtiden som utgångspunkt. I vår affärsplan har vi lagt fast fyra övergripande mål som ska leda oss in i framtiden. En framtid som ger dagens och morgondagens barn och unga framtidstro. Under året har...

  2. GNISTAN FLYTTAR TILLBAKA - 12 LÄGENHETER OCH HÄRBERGE I Futurums bestånd finns inte bara skolor och förskolor. Vi har några andra typer av fastigheter också. En sådan är härbärget Gnistan som nyligen genomgått en omfattande renovering. Gnistan består...

  3. För att nå klimatneutralitet behöver vi kartlägga och beräkna Futurums växthusgasutsläpp. Det är en förutsättning för att vi ska kunna minska bolagets klimatpåverkan. För att förstå, fastställa och hantera utsläpp av växthusgaser använder vi oss av...

  1. Lång resa för verifierad klimatberäkning Under 2022 har Futurum gjort sin första klimatberäkning. Den gjordes på en av konceptförskolorna i trä. Här kan du läsa om det fina resultatet. Den första konceptförskolan i trä stod klar i april 2020. I...

  2. Rätt byggmaterial för bästa miljöeffekt Under 2022 har Futurums organisation förstärkts med två hållbarhetstrateger. Det är Mia Elvén, energi- och hållbarhetsstrateg, och Jennifer Gustavsson, bygg- och hållbarhetsstrateg. De jobbar tillsammans med de...

  3. Tungt arbete startar upp året i mars Årscykeln för Futurums avdelningen Yttre skötsel startar i mars. När ”det som göms i snö kommer fram i tö” – då sätter arbetet i gång för året. Att städa upp efter vintern är ett tungt, men betydelsefullt arbete....

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Hållbarhetsredovisningen är framtagen med stöd från olika avdelningar, och godkänd av bolagets styrelse. Futurums revisorer har lämnat ett yttrande om att hållbarhets­rapporten är upprättad i Årsredovisningslagens mening.

BILAGOR

Layout, illustration och innehåll

Emma Melkersson, kommunikationsstrateg

Innehåll

Amanda Näsström, Hållbarhetsansvarig
Emma Melkersson, Kommunikationsstrateg
Emelie Cederstrand, Kommunikatör
Jennifer Gustavsson, Bygg- och hållbarhetsstrateg
Liz Hultgren, Senior Advisor Hållbarhets- och utvecklingsavdelningen
Mia Elvén, Energi- och hållbarhetsstrateg

Foto

Emma Melkersson, Emelie Cederstrand, Freepik.com

Foto omslag

Freepik.com

KONTAKT

Besöksadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Pappersbruksallén 1a
702 15 Örebro

Postadress
Futurum Fastigheter i Örebro AB
Box 33 500
701 35 Örebro

 

Organisationsnummer
556736-6215

Telefon växel
019 - 767 91 00

E-post
info@futurumfastigheter.se

Till toppen